#TeamHR

#TeamHR

All Good Teamwork must begin with you
ว้าววว…จะดีแค่ไหน! ถ้าคุณสามารถออกแบบทีมในฝัน เอาชนะมิตรพิชิตใจคน และสามารดึงศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมออกมาใช้ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายไปด้วยกันกับทีม

น้องเหมาะที่จะเป็น #TeamHR หรือไม่ ?

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่ มีเป้าหมายรักการพัฒนาตัวเอง ต้องการเข้าใจและเข้าถึงผู้ร่วมงานให้มากขึ้น หรือแม้แต่เป็นผู้ฟังที่คอยให้กำลังใจเพื่อนๆ เพื่อพิชิตเป้าหมายที่ท้าทายไปพร้อมกับทีมในฝันของคุณ คุณคือ #TeamHr

สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้

เรียนรู้เรื่องหลักในการดูแลคน สร้างคน สร้างทีม จัดหารักษา พัฒนาและหล่อหลอมทีมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่โลก