ทำไมต้องชื่อ “ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท” !?

“สวดมนต์ นั่งสมาธิ และมีนิทานหรือเรื่องเล่าให้ข้อคิดดีดี…” ถ้าจะบอกว่านี่คือ ค่ายปฏิบัติธรรมก็คงไม่แปลกแต่สิ่งเหล่านี้มีใน “ค่ายอาสา” ของเครือข่ายเยาวชน YOUTH for Next Step !!?

ค่ายอาสา หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้ แต่จะมีสักกี่คนที่ได้ลองไปสัมผัส… หลายคนอยากสัมผัส… แต่ก็ไม่กล้า ด้วยเหตุที่ว่า

“มันจะเหมาะกับเรารึเปล่า… เคยได้ยินว่าต้องดื่มเหล้านะ… ตกดึกต้องตั้งวงเล่นไพ่รึเปล่า…?!?”

ใช่ครับ เราก็ไม่อาจบอกได้ว่าค่ายอาสาที่ไหนเป็นอย่างไร แต่จะดีกว่าไหม ถ้ามีค่ายอาสาที่ไปได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องราวต่างๆเหล่านั้น…

มีสิ… ก็ค่ายอาสา “YOUTH อาสา” ไงล่ะ!

ด้วยแนวคิดที่ว่า จิตอาสาต้องมาจากใจที่บริสุทธิ์… เพราะการทำจิตอาสาในแบบฉบับ YOUTH ต้องได้ทั้งพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาจิตใจไปควบคู่กัน…

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดเป็นชื่อค่ายที่ว่า “ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท”

เพราะไม่ว่าค่ายอาสาในอดีตที่ผ่านมา จะเป็นเช่นไร เราขอปฏิวัติให้ ค่ายอาสายุคใหม่ เกิดจากใจที่บริสุทธิ์…

โดยเสริมเพิ่มกิจกรรมดีๆมีประโยชน์ที่ได้เล่าให้ฟังในตอนต้นเข้าไป นอกจากนี้ยังมี hilight คือการทำบุญตักบาตรตอนเช้า ในวันที่ 4 ของค่ายอีกด้วย!!

มีการฟังเทศน์ ในหัวข้อเรื่องต่างๆ เช่น

 • ทำไมต้องทำจิตอาสา
 • จิตอาสาพัฒนาความเป็นผู้นำ
 • การเป็นต้นแบบที่ดี

ว่ากันด้วยค่ายนี้เป็นการรวมตัวกันของเหล่าเยาวชนไทย หัวใจอาสา เยาวชนนิสิตนักศึกษาจากมหาลัยต่างๆหลากหลายสถาบัน อาทิ…

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ฯลฯ

นอกจากพี่รุ่นโตระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังมีชาวค่ายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมจากทั่วประเทศ 22 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑล

ซึ่งภายในค่ายอาสาของเราก็มีการ สร้าง พัฒนา ชุมชนต่างๆ ตามแบบฉบับค่ายอาสาทั่วๆไป…

ค่ายอาสานี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่จะหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวค่าย มีการส่งต่ออุดมการณ์ความเป็นจิตอาสา โดยการถ่ายถอดจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้อง

สามารถนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ่ายถอดต่อไป ให้เยาวชน ให้สังคม… ได้รู้จักกับความเป็นจิตอาสาที่บริสุทธิ์ สู่การพัฒนาชนบทอย่างแท้จริง…

 

“วันเยาวชนแห่งชาติ” รู้ไว้ ไม่ out…

วันเยาวชน

สวัสดีครับเยาวชน

วันเยาวชน

นี่คือเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่ามีเครื่องหมายนี้บนโลกด้วย…

ความเป็นมาของเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ

????? ในปี พ.ศ.2517 สำนักเยาวชนแห่งชาติ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและประสานงานเยาวชนแห่งชาติว่า เพื่อประสิทธิภาพและความมั่นคงในการดำเนินงานเยาวชนแห่งชาติ สมควรที่ขอรับพระราชทาน??เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ??

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ผูกพันพลังน้ำใจ และเป็นเครื่องยึดมั่นสักการบูชาร่วมกันของบรรดาเยาวชน กลุ่มเยาวชน และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเยาวชน จึงได้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งสำนักพระราชเลขาธิการได้นำความกาบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระ บาท แล้ไม่ทรงขัดข้อง จึงมีพระบรมราชานุญาตให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎประดับบนส่วนยอดเครื่องหมายเยาวชน แห่งชาติ

ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆแบบนี้กรอกอีเมลโลด :?เข้าไปกดลิงค์ยืนยันที่อีเมล์ด้วยนะครับ จึงจะเสร็จสมบูรณ์
เมื่อรู้จักเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติกันแล้วเรามาดูประวัติวันเยาวชนแห่งชาติกันบ้างครับ…

ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติ

???????วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล?

ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468?และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์

?วันเยาวชน
ลองทายกันดูครับ เดี๋ยวมีเฉลยให้ตอนท้าย ^__^

?????นับแต่ปี พ.ศ. 2528 เยาวชนของชาติ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

???? นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่กระจายกันทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่า เยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง

โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเอง

ให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัด รวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“เยาวชน คืออนาคตของโลก สันติภาพโลกจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หากเยาวชนเติบโตขึ้นมาสร้างปัญหาให้โลกเสียเอง” …

เรา?Youth for Next Step ได้ยึดหลักการขององค์การสหประชาชาติมาใช้ในการพัฒนาเยาวชนตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ที่เน้นการเริ่มพัฒนาจากตนเองสู่สังคมครับ… เพราะเราเชื่อว่าพลังของเยาวชนยิ่งใหญ่… เราจึงให้ความสำคัญกับวันเยาวชน โดยจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติมาทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบัน 6 ครั้งแล้ว…

และนี่คือวันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งล่าสุด… กับ “Youth Day โชว์ของ : มหกรรมนำเสนอความดี ครั้งที่ 6

วันเยาวชน

สุดท้ายนี้มีเพลงมาร์ชเยาวชนเพราะๆมาฝากกันด้วยนะ…

แล้วเพื่อนๆล่ะ เชื่อในพลังของเยาวชนไหม? ร่วมพูดคุยกับพวกเราทางด้านล่างได้เลยนะ 😀

ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆแบบนี้กรอกอีเมลโลด :?เข้าไปกดลิงค์ยืนยันที่อีเมล์ด้วยนะครับ จึงจะเสร็จสมบูรณ์

ปิดท้ายด้วยเฉลยยยย… (ใครยังเป็นเยาวชนอยู่บ้าง comment ด้านล่างให้เรารู้กันหน่อยยย :P)

เยาวชน

?ขอขอบคุณข้อมูลจาก

?1. ธนากิต.?วันสำคัญของไทย. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก,2541.
2. วรนุช อุษณกร.?ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์,2528.

เปิดตัวเข็มกลัด YOUTH ณ “YOUTH Day โชว์ของ”

เรียกได้ว่าเป็นงานวันเยาวชนที่มีแต่ของ special จริงๆ เริ่มตั้งแต่เสื้อยืดสุดเท่ห์ “YOUTH Day โชว์ของ“?มาจนรอบนี้กับเข็มกลัดสุดเจ๋งอย่างเป็นทางการของชาว YOUTH เปิดตัวครั้งแรกในงาน “YOUTH Day โชว์ของ“?เลยนะวัยรุ่น…

วันเยาวชน

มาจับจองเป็นเจ้าของได้ในงาน ?YOUTH Day โชว์ของ? ณ ลาน Hardrock Cafe’ Siam ตั้งแต่เวลา 13:00 น.

งานนี้ช้าหมด อดนะเธอว์!!!

เยาวชน

นิทรรศการสุดอลังใน “YOUTH Day โชว์ของ”

วันเยาวชน

สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าวันนี้จะทำอะไรดี เราก็ไม่พลาดที่จะชวนมางานวันเยาวชนแห่งชาติ “YOUTH Day โชว์ของ : มหกรรมนำเสนอความดี ครั้งที่ 6 by YOUTH for Next Step” กันอีกสักรอบ (หลายคนอาจบอกเริ่มเยอะ แต่งานดีๆ 1 ปีมีครั้งเดียวแบบนี้ ก็ต้องตะโกนบอกกันซะหน่อย ก่อนหน้านี้ก็ได้เขียนบทความ มา ?YOUTH Day โชว์ของ? ได้อะไร!? แล้วด้วยนะ)

วันเยาวชน

ตอนนี้จะมาเล่าให้ส่วนของนิทรรศการในงาน ซึ่งถือว่าน่าสนใจไม่แพ้ส่วนอื่นเลยทีเดียว ซึ่งมีโซนเด็ดๆดังนี้…

 • “choice”

ในวิชาเศรษฐศาสตร์สอนว่า – เมื่อคุณเลือกจะเกิดค่าเสียโอกาสจากทางที่คุณไม่ได้เลือก – มาดูกันว่า คุณได้เลือกและได้เสียอะไรไปแล้วบ้างในชีวิต!

 • “Past Present Future”

ร่วมย้อนทบทวนภาพสังคมในอดีต กับ ปัจจุบัน และสิ่งที่กำลังจะเป็นไปในอนาคต

 • “YOUTH โชว์ของ”

ประมวลภาพ – การทำดีของเยาวชน 15 ที่ 9 จังหวัดทั่วไทย


และ แถม แถม แถม กำหนดการงานจ้า

12.30 น. เปิดให้เข้าชม นิทรรศการประมวลภาพการโชว์ของทั่วประเทศ

14.45 น. การแสดง “โชว์ของ” ดี จากเยาวชนมากความสามารถ

16.00 น. พิธีเปิดกิจกรรม “Youth Day โชว์ของ : มหกรรมนำเสนอความดี”

16.10 น. กิจกรรมมอบรางวัลแก่ “Youth Idol ต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ” (ดู Youth Idol คลิก)

16.30 น. Hi-light กิจกรรม 2555 (2,000 ชิ้น โดย 500 คน ใน 55 นาที) รายละเอียดคลิก

17.30 น. Talk with Youth พูดคุยประสาเยาวชนทำดี

18.10 น. Mini Concert จาก วง “Alarm 9”

20.00 น. ปิดนิทรรศการ

ติดตามพวกเราได้ที่ www.facebook.com/YouthForNextStep

มี “ของดี” ต้องแบ่งปัน (ร่วมบริจาคของกันนะ)

วันเยาวชน

จากที่ได้เล่าไปในครั้งที่แล้วถึง ?YOUTH Day โชว์ของ? นี่แหละงานของเรา!! ได้แอบบอกไปว่าเราจะมีภารกิจเด็ดๆ โดนใจจาก YOUTH for Next Step ให้ได้ลุยกัน มันส์ทั้งคนในคนนอก แต่ภารกิจนี้ต้องการ “ของ” ดังนั้นเราจึงอยากขอพลังการแบ่งปันของเยาวชน … ดังต่อไปนี้ อี๊ อี๊ ๆๆ..(มีเอคโค่ 555)

แล้วคุณล่ะบริจาค “ของ” หรือยัง?

ภารกิจ “โชว์ของ” ครั้งนี้ไม่ธรรมดา!!

วันเยาวช

จากที่ได้สัญญาเอาไว้เมื่อคราก่อน ในเรื่องของภารกิจวันเยาวชน ที่เราจะรวมพลังกันทั้งเครือข่ายฯ มา ?โชว์ของดี? กัน ในวันที่ 8 กันยายน 2555 ณ ลาน Hard Rock Siam

mission ของเราก็คือ

“ภารกิจ2555 : ทำของ 2,000 ชิ้น ด้วยคน 500 คน ในเวลา 55 นาที”

เป็นการระดมเยาวชน 500 คน มาร่วมกันทำสมุดทำมือ 1,500 เล่ม และคัดแยกเสื้อจากการบริจาค 500 ตัว มอบให้กับมูลนิธิภายในเวลา 55 นาที เพื่อให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจและเป็นการแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่เหล่าเยาวชนรวมตัวกันทำความดีให้กับสังคม

วันเยาวชน

ซึ่งแนวคิดจุดเริ่มต้นเกิดจากปี 2555 ปีแห่งความสุข ^^ และเมื่อถึงวันนั้นสังคมจะได้เห็นพลังของการให้ของเหล่าเยาวชน ว่าสามารถทำดีได้โดยไม่ต้องอายใครอีกต่อไปครับ… ติดตามความมันได้ที่ https://www.facebook.com/YouthForNextStep



“YOUTH โชว์ของ” calendar ท่าวัยซ่าส์มารวมตัว!

วันเยาวชน

ความสนุกกำลังจะบังเกิด… แต่บางที่ก็เกิดไปแล้วนะ 😛

วันเยาวชน

โชว์อะไร? ติดตามได้ใน facebook.com/YouthForNextStep

ส่วนของที่โชว์ไปแล้ว ณ กาญจนบุรี และ นครปฐม เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะเยาวชน… ว่าแต่เยาวชนจะไปที่ไหนกันบ้าง บอกกันหน่อยเร้ววว ด้านล่างเลยนะจ๊ะ…

“YOUTH Day โชว์ของ” นี่แหละงานของเรา!!

หลังจากที่เราได้เล่าถึง วันเยาวชน แบบฉบับ YOUTH YOUTH!! กันไปในครั้งที่แล้ว ซึ่งเล่าถึงกิจกรรม “YOUTH โชว์ของ” ไป ซึ่งจะจัดใน 15 ที่ 9 จังหวัดแน่ะ! (แอบมีโปสเตอร์เก๋ๆมาฝากกันด้วย ^^)

วันเยาวชน

แต่ๆๆ ยังไม่จบเพียงเท่านี้ กิจกรรมยิ่งใหญ่ท้ายสุดของปี 2555 เราจะรวมพลังกันทั้งเครือข่ายฯ มา “โชว์ของดี” กัน ในวันที่ 8 กันยายน 2555 ณ ลาน Hard Rock Siam (หน้า Swensen น่ะแหละ)

โดยจะชวนวัยรุ่นวัยมันส์ทั้งหลายใน Siam ออกมาโชว์พลังความดีแบบไม่ต้องอายใคร ผ่าน mission สุดเผ็ด มันส์ โดนใจจาก YOUTH for Next Step แต่จะมันส์แค่ไหนนั้น ต้องติดตาม (facebook.com/YouthForNextStep) หึหึ… ตอนนี้ไปชมคลิปเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะเยาวชน