YOUTH FOR NEXT STEP : เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ

เครือข่าวเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในกิจกรรมทำดีทุกรูปแบบ พวกเรากลุ่มเยาวชนตัวเล็กๆ หัวใจใหญ่ ฝันเปลี่ยนโลกทั้งใบให้ดีกว่าเดิม

ค่ายเยาวชน

เมื่อเหล่าผู้นำเยาวชนรวมตัว! “Youth Camp 2014”

ตั้งแต่จำความได้โลกบอกให้เยาวชนเรียนรู้ …